Veder lezen

Menswaardig opvoeden.

De uitdaging van onze tijd.

Door Jeanne Meijs

Jeanne Meijs roept eenieder op om tot vernieuwing te komen in het denken. Een vernieuwing die het mogelijk maakt, kinderen op te voeden overeenkomstig hun innerlijke, oorspronkelijke vraag. Verslagen van lezingen en gesprekken. Pretttig leesbaar.

 

 

Ouders en hun kinderen.

Opvoeding en ontwikkeling: een ontdekkingsreis.

Door Michaela Glöckner

Een monumentaal naslagwerk, ontstaan uit gesprekken van een kinderarts met ouders. Vol onderwerpen als: het gezin, pedagogische aanpak,temperamenten, ziekte en dood.enz.

 

 

Gewoon kind zijn.

Een praktische gids voor de eerste zeven jaar.

Door John Thomson

Een op de praktijk gerichte, rijk geïllustreerde gids die ouders een schat aan ideeën en inzichten geeft voor de opvoeding en verzorging van het kleine kind.

 

 

Ontwikkelingsfasen van het kind

Door Bernard Lievengoed

In dit waardevolle standaardwerk op het gebied van de pedagogie wordt de ontwikkeling van het kind in fasen van telkens ongeveer zeven jaar beschreven. Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk gebied: het groeiproces verloopt in perioden die gemarkeerd worden door onder andere tandenwisseling, puberteit en voltooiing van de biologische groei. De psychische ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Lievegoed behandelt vooral de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen. Hij beschrijft de belevingswereld van peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jonge volwassenen op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.

 

 

De opvoeding van het kind

Door Rudolf Steiner

Met dit boekje heeft Rudolf Steiner de grondslag gelegd voor alle opvoeding. Telkens weer verwijst hij in zijn latere werk hiernaar. Willen we een kind juist opvoeden, dan moeten we leren inzicht te krijgen in het wezen van het kind. Steiner heeft de inhoud van zijn voordrachten over opvoeding zelf op schrift gesteld in dit boekje. Hier worden ons stevige handvatten aangereikt om ons dat inzicht te verwerven.