Welkom op deze website vol met informatie over het vrijeschoolonderwijs in Nederland.

Hier vind je de adressen, informatie over de visie en de praktijk van het onderwijs, weblinks en nog veel meer.

De informatie op deze site gaat vooral over het basisonderwijs. Maar bij de adressen vind je alle vrijescholen in Nederland. Dus naast de basisscholen ook de het speciale onderwijs, de middelbare scholen en de HBO opleidingen.

BOEKJE
INFORMATIE
& BESTELLENBoekje.html

WELKOM

DE PRAKTIJKDe_praktijk.html
VAN JAAR TOT JAARVan_jaar_tot_jaar.html
DE VISIEVisie.html
SAMEN MET DE ANDERSamen_met_de_ander.html
ONDERWIJSRESULTATENOnderwijsresultaten.html
NA DE BASISSCHOOLNa_de_basisschool.html
VEEL GESTELDE VRAGENVeel_gestelde_vragen.html
ADRESSEN ALLE SCHOLENAdressen_alle_scholen.html
LANDELIJKE ORGANISATIESLandelijke_organisaties.html
VERDER LEZENVerder_lezen.html
COLOFONColofon.html