Verder lezen

De ontwikkelingsfasen van het kind

Bernard Lievegoed


In dit boek wordt het uitgangspunt van het Vrije School-onderwijs, de ontwikkeling van het kind, overzichtelijk beschreven.

De opvoeding van het kind.

Rudolf Steiner


Willen we een kind juist opvoeden, dan moeten we leren inzicht te krijgen in het wezen van het kind. Het eerste werk dat Rudolf Steiner schreef over opvoeding, gebaseerd op zijn mensbeeld.

Gewoon kind zijn.

Een praktische gids voor de eerste zeven jaar.

John Thomson


Een op de praktijk gerichte, rijk geïllustreerde gids die ouders een schat aan ideeën en inzichten geeft voor de opvoeding en verzorging van het kleine kind.

Menswaardig opvoeden.

De uitdaging van onze tijd.

Jeanne Meijs


Jeanne Meijs roept eenieder op om tot vernieuwing te komen in het denken. Een vernieuwing die het mogelijk maakt, kinderen op te voeden overeenkomstig hun innerlijke, oorspronkelijke vraag. Verslagen van lezingen en gesprekken. Pretttig leesbaar.

Ouders en hun kinderen.

Opvoeding en ontwikkeling: een ontdekkingsreis.

Michaela Glöckner


Een monumentaal naslagwerk, ontstaan uit gesprekken van een kinderarts met ouders. Vol onderwerpen als: het gezin, pedagogische aanpak,temperamenten, ziekte en dood.enz.

BOEKJE
INFORMATIE
& BESTELLENBoekje.html
WELKOMWelkom.html
DE PRAKTIJKDe_praktijk.html
VAN JAAR TOT JAARVan_jaar_tot_jaar.html
DE VISIEVisie.html
SAMEN MET DE ANDERSamen_met_de_ander.html
ONDERWIJSRESULTATENOnderwijsresultaten.html
NA DE BASISSCHOOLNa_de_basisschool.html
VEEL GESTELDE VRAGENVeel_gestelde_vragen.html
ADRESSEN ALLE SCHOLENAdressen_alle_scholen.html
LANDELIJKE ORGANISATIESLandelijke_organisaties.html

VERDER LEZEN

COLOFONColofon.html