Landelijke organisaties

Vrijeschool Pabo (voorheen Hogeschool Helicon)

De lerarenopleiding voor het Vrijeschool basisonderwijs.

Onderdeel van de Hogeschool Leiden.

Zernikedreef 11

2333 CK  Leiden

Contactpersoon: Jarla Geerts

Telefoon: 071-51 888 00

Email:geerts.j@hsleiden.nl

Website: www.vrijeschoolpabo.nlVereniging van Vrijescholen

Hoofdstraat 14B

3972 LA  Driebergen

Telefoon: (0343) 53 60 60

Email: vereniging@vrijescholen.nl

Website: www.vrijescholen.nlVerenigde Bijzondere Scholen (VBS)

Bezuidenhoutseweg 251-253

2594 AM  Den Haag

Telefoon: (070) 331 52 52

Email: vbs@vbs.nl

Website: www.vbs.nlBegeleidingsdienst voor vrijescholen

Hoofdstraat 14-b
3972 LA  Driebergen
Telefoon: (0343) 52 40 90

Email: begeleidingsdienst@vrijescholen.com

Website: www.vrijescholen.comStichting voor Rudolf Steiner Pedagogie

p/a Andromedaring 30

3328 HB Dordrecht

Telefoon: (0343) 51 24 91
Email: info@steunvrijeschool.nl

Website: www.steunvrijeschool.nlVereniging voor Vrije Opvoedkunst

Hoofdstraat 8
3972 LA  Driebergen
Telefoon: (0343) 53 87 88
Email: info@vrijeopvoedkunst.nl

Website: www.vrijeopvoedkunst.nlTijdschrift De Seizoener

Een onafhankelijk tijdschrift voor ouders van vrijeschoolleerlingen

Lijsterstraat 15

4005 EE  Tiel

Telefoon: 06 - 15 55 66 29

Email: info@seizoener.nl

Website: www.seizoener.nl

BOEKJE
INFORMATIE
& BESTELLENBoekje.html
WELKOMWelkom.html
DE PRAKTIJKDe_praktijk.html
VAN JAAR TOT JAARVan_jaar_tot_jaar.html
DE VISIEVisie.html
SAMEN MET DE ANDERSamen_met_de_ander.html
ONDERWIJSRESULTATENOnderwijsresultaten.html
NA DE BASISSCHOOLNa_de_basisschool.html
VEEL GESTELDE VRAGENVeel_gestelde_vragen.html
ADRESSEN ALLE SCHOLENAdressen_alle_scholen.html

LANDELIJKE ORGANISATIES

VERDER LEZENVerder_lezen.html
COLOFONColofon.html