Colofon

Concept & organisatie

Hapé Smeele


© Tekst

Jet Nijhuis


© Fotografie

Hapé Smeele


Advies & onderzoek

Barbara Wilkes


Voor vragen over opvoeding en school

kun je terecht op de website

www.antroposofiekind.nlContact:

Hape Smeele

www.hapesmeele.nl

hape.smeele@mac.com

BOEKJE
INFORMATIE
& BESTELLENBoekje.html
WELKOMWelkom.html
DE PRAKTIJKDe_praktijk.html
VAN JAAR TOT JAARVan_jaar_tot_jaar.html
DE VISIEVisie.html
SAMEN MET DE ANDERSamen_met_de_ander.html
ONDERWIJSRESULTATENOnderwijsresultaten.html
NA DE BASISSCHOOLNa_de_basisschool.html
VEEL GESTELDE VRAGENVeel_gestelde_vragen.html
ADRESSEN ALLE SCHOLENAdressen_alle_scholen.html
LANDELIJKE ORGANISATIESLandelijke_organisaties.html
VERDER LEZENVerder_lezen.html

COLOFON